windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

     강 원 도 /                              전국꽃배달업소

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

  강릉시

  금강꽃화원

  033-641-4400

  강릉시 교1동 1853-2

  고성군

  다히플라워

  033-681-0789

  고성군 간성읍 하리 32-2

  동해시

  아름다운꽃집

  033-533-1313

  동해시 천곡동 1029-2

  삼척시

  행복플라워

  011-9790-8774

  삼척시 남양동 347-1

  속초시

  화사랑플라워

  033-636-6608

  속초시 교동 740-5

  양구군

  부림꽃화원

  033-461-0608

  인제군 인제읍 상동리 361-19

  양양군

 송죽화원 

  033-672-2393

  양양군 양양읍 남문리 354-2

  영월군

  꽃구름

  033-374-6211

  영월군 영월읍 영흥리 925-12

  원주시

  예삐꽃방

  033-762-0113

  원주시 원동 141

  인제군

  부림꽃화원

  033-461-0608

  인제군 인제읍 상동리 361-19

  정선군

  장미화원

  033-563-8667

  정선군 정선읍 봉양리 337-9

  철원군

  동송꽃집

  033-455-6141

  철원군 동송읍 이평리 683-23

  춘천시

  선아꽃방

  080-989-0001

  춘천시 효자동 501

  평창군

  예향나라

  033-332-9500

  평창군 평창읍 하리 137-60

  홍천군

  보라꽃화원

  033-432-4453

  홍천군 홍천읍 연봉리 452-5

  화천군

  수정플라워

  033-441-7117

  화천군 화천읍 하리 43-76

  횡성군

  대동화원

  033-344-3388

  횡성군 횡성읍 읍하리 511-11

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

 

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -